Zarząd GTTF

Prezes:

Jan Wysocki

Wiceprezes:

Jolanta Spychalska

Członek zarządu:

Izabela Kamińska

Członek zarządu:

Kamila Kwidzińska

Członek zarządu:

Tadeusz Kośnik