Zarząd GTTF

Prezes:

Jolanta Spychalska

Wiceprezes:

Izabela Kamińska

Członek zarządu:

Izabela Kamińska

Członek zarządu:

Kamila Kwidzińska

Członek zarządu:

Tadeusz Kośnik

Członek zarządu:

Wiesława Wolaniecka