Regulamin

Regulamin konkursu miesiąca. 

Celem konkursu jest umożliwienie członkom naszego Towarzystwa zaprezentowanie swoich prac na zadany temat,
nauczenia się samooceny własnych prac, porównanie oceny zdjęć przez jurorów z własnymi poglądami
oraz porównanie własnych zdjęć z zdjęciami innych autorów na zadany temat.

1. Konkurs jest skierowany dla członków i sympatyków GTTF.
2. Tematy i daty konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej.
3. Prace w formie odbitki na papierze min. 20 cm x30 cm ( nie podpisane) należy przynieść w dniu konkursu.
4. Na konkurs można zgłosić do 5 zdjęć lub 2 zestawy po 4 zdjęcia.
5. Zdjęcia muszą być wykonane na temat konkursu, nie należy przedstawiać zdjęć które już brały udział w  innych konkursach miesiąca.
6. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, co do tematu zdjęcia, decyzję ostateczną podejmuje jury.
7. Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
8. Posiedzenie jury jest publiczne.
9. Każdy z jurorów ma prawo i obowiązek do publicznej wypowiedzi.
10. Każda z osób biorących udział w konkursie ma przywilej zadawania pytań do jurorów w sprawach związanych ze zgłoszonymi zdjęciami na konkurs.
11. Osoby zgłaszające zdjęcia przyznają, że akceptują regulamin konkursu miesiąca.
12. Laureaci konkursu zgadzają się na umieszczenie zdjęć na stronie internetowej naszego Towarzystwa z podaniem imienia i nazwiska.
13. Uhonorowane są trzy pierwsze miejsca w konkursie oraz trzy wyróżnienia, chyba, że jury postanowi inaczej.
14. Jurorzy powoływani są osobno do każdego konkursu.
15. W przypadku braku jurora, posiedzenie odbywa się w niepełnym składzie.
16. Dopuszcza się ocenę tylko przez jednego z wymienionych jurorów.
17. Zostaje wprowadzona dodatkowa konkurencja – nagroda publiczności. Obecni będą głosować na jedno z przedstawionych zdjęć. Każdy ma jeden głos. Autor może głosować na swoje zdjęcie.
18. Sympatycy biorący udział w konkursie nie mają prawa do publikacji fotografii na stronie Internetowej GTTF i Facebooku GTTF oraz nie otrzymują nagród.