Kontakt

Adres korespondencyjny:

ul. Falck Polonusa 8/3
80-609 Gdańsk
gttf-gdansk@wp.pl

Spotykamy się w każdy wtorek o godzinie 17:30 w Europejskim Centrum Solidarności ,,ECS”, pI. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk – III piętro w salach: 3.35, 3.36 (zmiennie).